Osnovne škole

OŠ „VOJVODA MIŠIĆ” – SAVSKI VENAC (BEOGRAD)

Dr Milutina Ivkovića 4, Savski venac (Beograd)
011/264-77-42
osmisic.direktor@open.telekom.rs
www.osvojvodamisic.edu.rs
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
1934.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>