Osnovne škole

OŠ „VOJISLAV VOKA SAVIĆ” – LAZAREVAC (BEOGRAD)

Dositeja Obradovića 4, Lazarevac (Beograd)
011/812-32-29
osvokasavic@veze.net
www.osvokasavic.edu.rs
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
1889
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>

Škola pod svojom upravom ima i izdvojena odeljenja u mestima Šopić, Dren i Burovo.