Osnovne škole

OŠ „VLADIKA NIKOLAJ VELIMIROVIĆ” – VALJEVO

Suvoborska 48, Valjevo
014/221-281
vnvva@poen.telekom.rs
osvladikanikolaj.edu.rs
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Kolubarski okrug
Godina osnivanja
1951.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>

Škola je otvorena 1951. godine. U svojoj istoriji škola je menjala svoj naziv više puta, a sadašnje ime nosi od 2002. godine. Pored matične škole postoje i dva izdvojena odeljenja u mestima: Beloševac i Paune.