Osnovne škole

OŠ „VELJKO DUGOŠEVIĆ” – RUMA

Glavna 71, Ruma
022/430-813
dugosevic@ptt.rs
www.osveljkodugosevicruma.wordpress.com
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Sremski okrug
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>