Osnovne škole

OŠ „TRIVA VITASOVIĆ LEBARNIK” – LAĆARAK (SREMSKA MITROVICA)

1. novembar 221, Laćarak (Sremska Mitrovica)
022/670-112
sm.ostvl@open.telekom.rs
www.trivavitasoviclebarnik.edu.rs
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Sremski okrug
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>

Počeci obrazovanja u Laćareku vezuju se za 1733. godinu. Današnja zgrada raspolaže sa 20 učionica, salom za fizičko, bibliotekom, kabinetom za informatiku i sportskim terenima.