Osnovne škole

OŠ „SVETOZAR MARKOVIĆ” – VRAČAR (BEOGRAD)

Hadži Milentijeva 62, Vračar (Beograd)
011/243-30-25
ossmark@eunet.rs
ossmarkovic.edu.rs
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
1950.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>