Osnovne škole

OŠ „SVETI SAVA” – VELIKI CRLJENI (LAZAREVAC)

Stevana Filipovića 10, Veliki Crljeni (Lazarevac, Beograd)
011/816-13-00
os.velcrljeni.svsava@gmail.com
skolacrljeni.edu.rs
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
1905.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>