Osnovne škole

OŠ „SVETI SAVA” – SREMSKA MITROVICA

Despota Brankovića 14, Sremska Mitrovica
022/625-011
svetisavadirektor@gmail.com
www.svetisavasm.edu.rs
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Sremski okrug
Godina osnivanja
1947.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>

Škola je osnovana 1947. godine. Pored matične škole, nastava se organizuje i u izdvojenim odeljenjima u selima Čalma, Divoš i Stara Bingula. U školi se uče engleski i španski jezik.