Osnovne škole

OŠ „SVETI SAVA” – PANČEVO

Vojvođanska bb, Pančevo
013/318-859
svsavapancevo@sbb.rs
www.svetisavapancevo.edu.rs
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Južnobanatski okrug
Godina osnivanja
1992.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>