Osnovne škole

OŠ „SVETI SAVA” – LIPNIČKI ŠOR (LOZNICA)

Maršala Tita 1, Lipnički Šor (Loznica)
015/812-393
os-lipnickisor@mts.rs
www.oslipnickisor.edu.rs
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Mačvanski okrug
Godina osnivanja
1944.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>

Škola je osnovana 1944. godine, a danas, pored matične škole u Lipničkom Šoru, nastava se održava i u izdvojenim razredima u mestu Kozjak i Jelav.