Osnovne škole

OŠ „SVETI SAVA” – KLOKOT (VITINA)

Klokot bb (Vitina)
0280/385-669
ossvetisavaklokot@yahoo.com
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Kosovsko-pomoravski okrug
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>