Osnovne škole

OŠ „STEVAN DUKIĆ” – PALILULA (BEOGRAD)

Danteova 52, Palilula (Beograd)
011/297-01-47
office@osstevandukic.com
www.osstevandukic.com
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
1961.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>