Osnovne škole

OŠ „STEPA STEPANOVIĆ TEKERIŠ” – TEKERIŠ (LOZNICA)

Tekeriš bb, Loznica
015/850-040
tekeris@yahoo.com
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Mačvanski okrug
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>