Osnovne škole

OŠ „SLOBODAN PENEZIĆ KRCUN” – JUNKOVAC (LAZAREVAC)

Banovski put 2, Junkovac (Lazarevac, Beograd)
011/817-70-20
sekretar.oskrcun@veze.net
www.osslobodanpenezickrcun.nasaskola.rs
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
1875.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>