Osnovne škole

OŠ „ŠARSKI ODRED” – SEVCE (ŠTRPCE)

Sevce bb, Štrpce
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Kosovski okrug
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>