Osnovne škole

OŠ „RASTKO NEMANJIĆ – SAVA” – DOJEVIĆE (NOVI PAZAR)

Dojeviće bb, Novi Pazar
020/361-633
dojevice@gmail.com
osdojevicenp.rs
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Raški okrug
Godina osnivanja
1913.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>