Osnovne škole

OŠ „RADOVAN KOVAČEVIĆ” – LECE (MEDVEĐA)

Lece bb (Medveđa)
016/210-710
osradovankovacevic@open.telekom.rs
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Jablanički okrug
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>

Pored nastave u matičnoj školi, postoje organizovani časovi u izdvojenim odeljenjima u mestima: Gazdare, Stubla, Drence, Donji Gajtan i Gornji Gajtan.