Osnovne škole

OŠ „RADOJE DOMANOVIĆ” – NOVI BEOGRAD

Bulevar umetnosti 31a, Novi Beograd
011/312-13-24
sekretar.rdomanovic@gmail.com
www.osradojedomanovic.edu.rs
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
1952.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>