Osnovne škole

OŠ „RADE KONČAR” – ZEMUN (BEOGRAD)

Zlatiborska 44, Zemun (Beograd)
011/261-11-25
os.rkoncar@gmail.com
osradekoncar.edu.rs
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
1962.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>