Osnovne škole

OŠ „PETAR TASIĆ” – LEŠNICA (LOZNICA)

Braće Miletić 1, Lešnica (Loznica)
015/840-379
ospetartasic@yahoo.com
www.petartasic.edu.rs
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Mačvanski okrug
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>

Pored matične škole nastava se održava i u izdvojenim odeljenjima u mestima Čokešina, Donji Dobrić, Straža i Novo Selo. Đaci tokom školovanja uče engleski i francuski jezik.