Osnovne škole

OŠ „PETAR PETROVIĆ NJEGOŠ” – SAVSKI VENAC (BEOGRAD)

Resavska 61, Savski venac (Beograd)
011/361-25-45
os.ppnjegos@open.telekom.rs
www.osppnjegos.edu.rs
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Grad Beograd
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>