Osnovne škole

OŠ „PETAR KOČIĆ” – ZEMUN (BEOGRAD)

Prvomajska 79, Zemun (Beograd)
011/219-61-48
oskocictea@gmail.com
ospetarkociczemun.rs
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
1880.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
O školi>