Osnovne škole

OŠ “PAVLE POPOVIĆ” – VRANIĆ (BARAJEVO)

Trg palih boraca 3, Vranić (Barajevo, Beograd)
011/833-20-22
ospavlepopovic@hotmail.rs
www.ospavlepopovic.edu.rs
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Grad Beograd
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>