Osnovne škole

OŠ „OLGA PETROV” – PALILULA (BEOGRAD)

Padinska Skela 9, Palilula (Beograd)
011/887-17-63
direktor.olgapetrov@yahoo.com
osolgapetrov.edu.rs
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
1955.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>