Osnovne škole

OŠ „NOVAK RADONIĆ” – MOL (ADA)

Maršala Tita 82, Mol (Ada)
024/861-516
osnovakradonic-mol@open.telekom.rs
osnovakradonicmol.freehostia.com
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Severnobanatski okrug
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>