Osnovne škole

OŠ „NIKOLA TESLA” – VINČA (GROCKA)

Jovana Jovanovića Zmaja 1, Vinča (Grocka, Beograd)
011/806-58-99
osn.tesla@open.telekom.rs
www.osteslavinca.edu.rs
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Grad Beograd
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>