Osnovne škole

OŠ „NIKOLA TESLA” – RAKOVICA (BEOGRAD)

Dr Milivoja Petrovića 6, Rakovica (Beograd)
011/358-25-63
os.nikolatesla@sbb.rs
www.osnikolatesla.znanje.info
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
1935.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>