Osnovne škole

OŠ „NATA JELIČIĆ” – ŠABAC

Jele Spiridonović Savić 5, Šabac
015/343-716
osnatadir@ptt.rs
os-natajelicic.edu.rs
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Mačvanski okrug
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>

Škola je osnovana 1960. godine. Izvan matične zgrade, nastava se održava i u izdvojenom odeljenju u Drenovcu. Školska zgrada ima učionice opšteg tipa i kabinete, informatički kabinet, biblioteku i multimedijalnu učionicu. Đaci tokom školovanja mogu da uče engleski, španski i ruski jezik.