Osnovne škole

OŠ „NADEŽDA PETROVIĆ” – NOVI BEOGRAD

Luja Adamiča 4, Novi Beograd
011/269-86-32
direktor@osnovnaskola.rs
www.osnovnaskola.rs
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
1956.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>