Osnovne škole

OŠ „MOMČILO ŽIVOJINOVIĆ” – MLADENOVAC (BEOGRAD)

Kralja Aleksandra Obrenovića 25, Mladenovac (Beograd)
011/823-13-88
www.osmzivojinovic.znanje.info
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
1956.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>