Osnovne škole

OŠ „MIROSLAV ANTIĆ” – NIŠ

Knjaževac 156, Niš
018/570-829
oscolak@medianis.net
www.mikaantic.znanje.info
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Nišavski okrug
Godina osnivanja
1983.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>

Škola je počela da radi 1983. godine. Pored časova u matičnoj školi, nastava je organizovana i u izdvojenom odeljenju u Donjoj Vrežini. Nastava se odvija u 20 učionica, digitalnoj učionici, fiskulturnoj sali i otvorenim sportskim terenima.