Osnovne škole

OŠ „MILORAD MIĆA MARKOVIĆ” – MALA IVANČA (SOPOT)

Trg bratstva i jedinstva 8, Mala Ivanča (Sopot, Beograd)
011/825-32-02
os.mimima@gmail.com
www.osmiloradmarkovic.edu.rs
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
1907.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>