Osnovne škole

OŠ „MILOJE SIMOVIĆ” – DRAGOBRAĆA (KRAGUJEVAC)

Dragobraća bb (Kragujevac)
034/582-100
os.milojesimovic@open.telekom.rs
www.osmsimovic.edu.rs
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Šumadijski okrug
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>

Škola pod svojom upravom ima i izdvojena odeljenja u selima Drenovac i Goločel.