Osnovne škole

OŠ „MILIVOJ PETKOVIĆ FEĆKO” – PLATIČEVO (RUMA)

Lale Janića 3, Platičevo (Ruma)
022/2451-263
platicevo@ptt.rs
www.osfecko.edu.rs
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Sremski okrug
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>

Škola je osnovana u periodu između 1852-1855. godine, pod nazivom Narodna škola. Današnje ime dobila je 1956. godine. Pored matične škole, nastava se organizuje i u izdvojenom odeljenju u Vitojevcima.