Osnovne škole

OŠ „MILICA MILOŠEVIĆ” – JAGNJILO (MLADENOVAC)

Jagnjilo bb, Mladenovac (Beograd)
011/821-74-55
osmmilos@yahoo.com
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
1844.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>