Osnovne škole

OŠ „MILAN RAKIĆ” – NOVI BEOGRAD

Vojvođanska 62, Novi Beograd
011/227-85-74
osmilanrakic@yahoo.com
www.osrakic.znanje.info
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
1967.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>