Osnovne škole

OŠ „MIHAJLO PUPIN“ – ZEMUN (BEOGRAD)

Emilije Jakšić 31a, Zemun (Beograd)
011/375-23-08
mihajlopupinzemun@gmail.com
www.ospupinzemun.edu.rs
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
2009.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>