Osnovne škole

OŠ „MIHAILO PETROVIĆ ALAS” – STARI GRAD (BEOGRAD)

Jovanova 22, Stari grad (Beograd)
011/262-32-57
osmpalas@sbb.rs
www.osmpalas.edu.rs
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
1959.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>