Osnovne škole

OŠ „MIĆA STOJKOVIĆ” – UMČARI (GROCKA)

29. novembra 11, Umčari (Grocka, Beograd)
011/854-12-13
umcarios@yahoo.com
osmicastojkovic.com
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
1976.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>