Osnovne škole

OŠ „MARKO RAJKOVIĆ” – VRBOVAC (VITINA)

Vrbovac bb (Vitina)
0280/381-020
osmarkorajkovic@hotmail.com
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Kosovsko-pomoravski okrug
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>