Osnovne škole

OŠ „LJUBOMIR AĆIMOVIĆ” – OBRENOVAC

Cara Lazara 2a, Obrenovac
011/872-54-49
osljubomiracimovic@open.telekom.rs
osljubomiracimovic.nasaskola.rs
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
1999.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>