Osnovne škole

OŠ „LAZA KOSTIĆ” – NOVI BEOGRAD

Milentija Popovića 72, Novi Beograd
011/713-06-56
lazakostic@open.telekom.rs
www.lazakostic.edu.rs
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
1977.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>