Osnovne škole

OŠ „KRALJICA MARIJA” – PALILULA (BEOGRAD)

Mihaja Emineskua 65, Ovča (Palilula, Beograd)
011/273-14-95
skola.kraljicamarija@gmail.com
oskraljicamarija.edu.rs
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
2014.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>