Osnovne škole

OŠ „KRALJ PETAR PRVI” – STARI GRAD (BEOGRAD)

Kralja Petra Prvog 7, Stari grad (Beograd)
011/263-62-36
office@oskraljpetarprvi.rs
www.oskraljpetarprvi.rs
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
1718.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>