Osnovne škole

OŠ „KRALJ PETAR II KARAĐORĐEVIĆ” – VRAČAR (BEOGRAD)

Marulićeva 8, Vračar (Beograd)
011/344-46-49
kraljpetar@sbb.rs
www.oskraljpetardrugi.nasaskola.rs
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
1932.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>