Osnovne škole

OŠ „KRALJ ALEKSANDAR I KARAĐORĐEVIĆ” – JADRANSKA LEŠNICA (LOZNICA)

Jadranska Lešnica bb (Loznica)
015/852-501
info@osjadranskalesnica.com
www.osjadranskalesnica.com
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Mačvanski okrug
Godina osnivanja
1870.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>

Škola je osnovana 1870. godine. Pored matične škole, nastava se izvodi i u izdvojenim razredima u Joševi, Gornjem Dobriću i Milini.