Osnovne škole

OŠ „KNEZ LAZAR” – LAZAREVAC (BEOGRAD)

Branka Radičevića 22, Lazarevac (Beograd)
011/812-22-51
knlazar@veze.net
www.osknezlazar.com
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
1994.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
O školi>