Osnovne škole

OŠ „KARAS KAROLINA” – HORGOŠ (KANJIŽA)

Karasova 14, Horgoš (Kanjiža)
024/792-023
hosko@stcable.net
www.karaskarolinahorgos.net
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Severnobanatski okrug
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>

Nastava se izvodi na srpskom i mađarskom jeziku. U okviru škole postoji i posebno odeljenje za mentalno lakše zaostalu decu.