Osnovne škole

OŠ „KADINJAČA” – LOZNICA

Genera Jurića 1, Loznica
015/878-740
oskadinjaca@open.telekom.rs
www.oskadinjacaloznica.nasaskola.rs
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Mačvanski okrug
Godina osnivanja
1960.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>

Osnovna škola „Kadinjača” osnovana je školske 1960/61. godine. Pored matične škole u Lozici, nastava je organizovana i u izdvojenom odeljenju. U školi rade i dva odeljenja za obrazovanje i vaspitanje učenika sa posebnim potrebama.