Osnovne škole

OŠ „JOVAN POPOVIĆ” – PALILULA (BEOGRAD)

Marijane Gregoran 62, Palilula (Beogard)
011/278-39-03
sekretarijat@os-jovanpopovic.edu.rs
www.osjovanpopovic.znanje.info
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
1954.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>